Home › Organisatie

Lievegoed

Verslavingszorginstelling, -werkgroep of -kliniek

Lievegoed is een bijzondere zorgorganisatie. Binnen de antroposofische zorg kijken we niet alleen naar iemands probleem of beperking, maar vooral ook naar wat iemand wel kan. We kijken naar het gezonde in de mens. Daarnaast hechten we veel waarde aan een gezonde omgeving, zingeving en het samen zijn en samen doen. Onze zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan.

Doelstelling

Wij zijn er voor mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek of een beperking. Aan hen bieden we behandeling, begeleiding, woonvoorziening en dagbesteding. Op onze eigen bijzondere manier.

Gerelateerd aan
  • Beschermd Wonen Haarlem (RIBW)
  • Zorglandgoed De Hoge Born
  • Dagbehandeling
Bijzonderheden

Is een indicatie noodzakelijken zo ja, welke?

  • ja, via specialist of huisarts

Aanmelden en vervolgprocedure

Nadat je verwijzing van huisarts of specialist bij ons binnen is, nemen we contact met je op voor het vervolg.

Aanmelden via internet

Aanmelden Lievegoed via de website

Trefwoorden
Alcoholverslaving
Verslavingspreventie
Gameverslaving
Computerverslaving
Verslavingszorginstelling
Internetverslaving
Drugsverslaving
Contact

Lievegoed

tel 0302255555

Postadres
Postbus 627
3720AP Bilthoven

Bezoekadres
Professor Bronkhorstlaan 24
3723MB Bilthoven

Bezoekadres Hoofdkantoor Lievegoed

Laatst gewijzigd op 2 februari 2015

Achtergrondfoto