Welkom bij de WmoWijzer Kerkrade

Hier vindt u informatie over wonen, welzijn, zorg, onderwijs, jeugd en gezin, werk en inkomen in Kerkrade. Voor advies kunt u ook terecht bij de gemeente, het wijkpunt of wijkteam in uw wijk.

Als u hulp wilt aanvragen vanwege ouderdom, ziekte of een beperking (Wmo) kunt u een formulier algemene melding invullen, nadat u de toelichting gelezen heeft. Voor toegang tot specifieke producten & diensten van de gemeente Kerkrade, ga naar het e-loket.

Zoekt u een organisatie die u kan helpen bij uw vragen? Dan kunt u rechtstreeks in de organisatielijst zoeken.

Naar organisatielijst

Wijkteams

Medewerkers van de wijkteams ondersteunen bewoners met vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke individuele vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden.

Lees verder