Welkom bij de WmoWijzer Kerkrade

Hier vindt u informatie over wonen, welzijn, zorg, onderwijs, jeugd en gezin, werk en inkomen in Kerkrade.

Voor advies kunt u ook terecht bij de gemeente, het wijkpunt of sociaal wijkteam in uw wijk.

Als u hulp wilt aanvragen vanwege ouderdom, ziekte of een beperking (Wmo) kunt u een algemeen meldingsformulier invullen, nadat u de toelichting gelezen heeft.

Voor toegang tot specifieke producten & diensten van de gemeente Kerkrade, ga naar het e-loket.

Het mantelzorgcompliment 2016 kan (onder voorwaarden) worden aangevraagd in de periode 1 januari tot 1 maart 2017. De aanvraagformulieren kunt u vanaf 2 januari afhalen bij de gemeente of huisarts of downloaden van de gemeentelijke website.

Achtergrondfoto