Welkom bij de WmoWijzer Kerkrade

Hier vindt u informatie over wonen, welzijn, zorg, onderwijs, jeugd en gezin, werk en inkomen in Kerkrade.

Voor advies kunt u ook terecht bij de gemeente, het wijkpunt of sociaal wijkteam in uw wijk.

Als u hulp wilt aanvragen vanwege ouderdom, ziekte of een beperking (Wmo) kunt u een formulier algemene melding invullen, nadat u de toelichting gelezen heeft.

Voor toegang tot specifieke producten & diensten van de gemeente Kerkrade, ga naar het e-loket.

Achtergrondfoto