Het huis waarin u woont vererven of weggeven

Nalatenschap

Belastingvrije schenking van de gezinswoning aan de echtgenoot

De gezinswoning kan tussen echtgenoten geheel of gedeeltelijk worden weggegeven zonder schenkbelasting. Waarom? De wetgever wil voorkomen dat als de langstlevende echtgenoot de woning erft, hij deze moet verkopen om erfbelasting te kunnen betalen. Het eigen huis of appartement moet dus onaangetast blijven door een overlijden. Zelfs als tussen de echtgenoten tijdens hun leven voorzieningen worden getroffen (de zogenaamde vervroegde erfopvolging, moet hetzelfde van overeenkomstige toepassing zijn.

Vereisten zijn:

Minimaal één appartement op het terrein wordt gebruikt door de eigenaar (die vervolgens belastingvrij wordt overgedragen, voor zover het wordt gebruikt voor eigen bewoning) door echtgenoten en kinderen het woongebruik weegt zwaarder dan andere doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van een studie) gehuurde appartementen op het terrein vallen niet onder de belastingvrijstelling bij gemengd gebruik is alleen de door de eigenaar gebruikte woonruimte vrijgesteld van de belasting .
Het betalen van reparatie- of verkrijgingskosten door de andere echtgenoot voor de eigen gezinswoning die eigendom is of in mede-eigendom is van de andere echtgenoot is ook belastingvrij.

Belastingvrije vererving eigengezinswoning aan echtgenoten

 1. Een huis kan door de echtgenoot alleen of samen met de kinderen volledig belastingvrij worden geërfd. Hiervoor hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Met andere woorden: naast de gezinswoning kan de echtgeno(o)t(e) minimaal 500.000 euro erven en elk kind kan nog eens 400.000 euro erven.
 2. De vereisten voor de belastingvrije vererving van de gezinswoning aan de echtgenoot zonder gebruikmaking van fiscale aftrekposten zijn als volgt:

De overledene moet de woning tot het moment van overlijden hebben gebruikt. 2. De echtgeno(o)t(e) woont al in het huis of trekt er direct in en woont daar tien jaar. 3. De woning mag niet binnen tien jaar verhuurd of verkocht worden. Dan is er geen belastingvrijstelling. 4. Overlijdt de erfgenaam zelf binnen de termijn van tien jaar, dan blijft de belastingvrijstelling bestaan. 5. Als de erfgenaam moet verhuizen naar een verpleeghuis, blijft ook de belastingvrijstelling behouden. 6. In het geval van een professionele verhuizing wordt vervolgens de belastingschuld geactiveerd. 7. Als een van de voorwaarden voor belastingvrijstelling niet van toepassing is, betekent dit niet dat er successierechten moeten worden betaald. Vrouw en kinderen hebben een persoonsgebonden aftrek van respectievelijk 500.000 euro en 400.000 euro. Zijn deze voldoende voor de aankoop (onroerend goed plus financiële activa), dan is er geen belasting verschuldigd, ook niet als u bijvoorbeeld tijdens de tienjarige pensionering de gezinswoning verlaat om beroepsredenen.

 1. De overledene moet de woning tot het moment van overlijden hebben gebruikt.
 2. De echtgeno(o)t(e) woont al in het huis of trekt er direct in en woont daar tien jaar.
 3. De woning mag niet binnen tien jaar verhuurd of verkocht worden. Dan is er geen belastingvrijstelling.
 4. Overlijdt de erfgenaam zelf binnen de termijn van tien jaar, dan blijft de belastingvrijstelling bestaan.
 5. Als de erfgenaam moet verhuizen naar een verpleeghuis, blijft ook de belastingvrijstelling behouden.
 6. In het geval van een professionele verhuizing wordt vervolgens de belastingschuld geactiveerd.
 7. Als een van de voorwaarden voor belastingvrijstelling niet van toepassing is, betekent dit niet dat er successierechten moeten worden betaald. Vrouw en kinderen hebben een persoonsgebonden aftrek van respectievelijk 500.000 euro en 400.000 euro. Zijn deze voldoende voor de aankoop (onroerend goed plus financiële activa), dan is er geen belasting verschuldigd, ook niet als u bijvoorbeeld tijdens de tienjarige pensionering de gezinswoning verlaat om beroepsredenen.

Belastingvrije vererving van de eigen gezinswoning aan kinderen

De vereisten voor de belastingvrije vererving van de gezinswoning zonder verbruik van toeslagen zijn als volgt:

 • De overledene moet de woning tot het moment van overlijden hebben gebruikt.
 • De belastingvrijstelling voor kinderen geldt alleen tot 200 vierkante meter woonruimte. Als er bijvoorbeeld 300 vierkante meter woonruimte wordt geërfd, is slechts 2/3 belastingvrij.
 • De kinderen of het kind wonen al in het huis of nemen er direct in en wonen daar tien jaar. Let op: trek er direct in en besteed niet veel tijd aan het eerst verbouwen van de woning. De tijdrovende verbouwing kan ervoor zorgen dat je er niet meteen intrekt en je de belastingvrijstelling van de woning ontneemt.
 • De woning mag niet binnen een periode van tien jaar worden verhuurd of verkocht. Dan is er geen belastingvrijstelling.
 • Overlijdt de erfgenaam zelf binnen de termijn van tien jaar, dan blijft de belastingvrijstelling bestaan.
 • Als de erfgenaam binnen de termijn van tien jaar naar een verpleeghuis moet verhuizen, geldt ook de belastingvrijstelling.
 • Bij een professionele verhuizing treedt vervolgens de belastingplicht in werking.

Meer informatieß

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een advocaat erfrecht.

Het huis waarin u woont vererven of weggeven
Schuiven naar boven