Uw wegwijzer

WmoWijzer Kerkrade legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken in Kerkrade geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

Voor advies kunt u ook terecht bij de gemeente, het wijkpunt of wijkteam in uw wijk.

Als u hulp wilt aanvragen vanwege ouderdom, ziekte of een beperking (Wmo) kunt u zich melden bij de gemeente Kerkrade. Zie hiervoor de betreffende webpagina van de gemeente.

Zoekt u een organisatie die u kan helpen bij uw vragen? Dan kunt u rechtstreeks in de organisatielijst zoeken.

Naar organisatielijst

Wijkteams

Medewerkers van de wijkteams ondersteunen bewoners met vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke individuele vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden.

Lees verder