Gezond blijven

Hulp van uw partner, een mantelzorger of vrijwilliger

Als persoonlijke verzorging u moeite kost, dan kunt u misschien hulp krijgen van uw partner of anderen. Ook bij uw verpleging kan uw partner helpen.

Wat kan iemand voor u doen?

Allereerst kunt u zelf bedenken waar u hulp bij nodig heeft en of u zich er prettig bij voelt dat uw partner of familielid dat doet. Want het is natuurlijk heel persoonlijk.

Samen hulpmiddelen uitzoeken

Misschien is er iemand die u kan helpen met het uitzoeken van allerlei hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging.

  • Samen kunt u bedenken welke hulpmiddelen voor u geschikt zijn. Bijvoorbeeld antislipmatten, beugels, een douchestoel, hulpmiddelen voor het aan- en uitkleden, enzovoort.
  • En u kunt samen uitzoeken waar u welke hulpmiddelen kunt krijgen. Bijvoorbeeld in de winkel, bij de thuiszorgwinkel, via de gemeente of via uw zorgverzekering.
  • En misschien kan diegene ook helpen met het kopen en aanbrengen van de hulpmiddelen. Bijvoorbeeld met het monteren van een beugel in uw toilet.

Een overzicht van hulpmiddelen vindt u op de Hulpmiddelenwijzer.

Helpen bij uw verpleging

Krijgt u verpleging, dan kan uw partner of mantelzorger daar ook een rol in spelen. Uw verpleegkundige kan uitleggen waarmee iemand kan helpen. Bijvoorbeeld:

  • U helpen herinneren aan het innemen van medicijnen of ze u geven.
  • Helpen bij het toedienen van medicijnen, zoals een injectie.
  • Het meten van uw bloeddruk of bloedsuikergehalte.
  • Een wond verzorgen of een verband verwisselen.
  • Heeft u diabetes, dan kan uw partner vaak goed inschatten wanneer u een lage bloedsuiker heeft.

Helpen met aan- en uitkleden

Misschien is er iemand die u kan helpen met aan- en uitkleden. Als u een partner heeft, kan hij of zij bijvoorbeeld knoopjes dichtmaken of uw veters strikken. Of misschien kan iemand u helpen met het aan- en uitdoen van uw steunkousen. Want dat gaat vaak erg lastig.

Doorliggen voorkomen

Ligt u veel in bed? Dan is het slim om in bed regelmatig van houding wisselen. Anders kunt u doorligwonden krijgen. Misschien heeft u hulp nodig bij het wisselen van houding. Uw partner of iemand anders uit uw omgeving kan daarbij helpen. Er zijn ook hulpmiddelen voor, zoals een glijlaken. Onder het kopje 'Video' vindt u filmpjes die hier tips en uitleg bij geven.

U kunt natuurlijk ook advies vragen aan uw ergotherapeut of een wijkverpleegkundige.

Samen kleding kopen

Misschien kunt u met een van uw kinderen, uw zus of een vriendin gaan winkelen. Samen zoekt u de meest makkelijke kleding uit. Kleding die u leuk staat en die bovendien gemakkelijk aan te trekken is.

Of misschien kunt u samen met iemand uit uw omgeving leuke kleding vinden op internet.

Uw toestand in de gaten houden

Als uw toestand verandert, dan ziet uw partner of mantelzorger dat vaak als eerste. Maken zij zich zorgen om uw gezondheid, dan kunnen zij hulp inroepen van de huisarts of de wijkverpleegkundige.

Vrijwillige thuishulp

De vrijwillige thuishulp helpt mensen met een ziekte of beperking en hun mantelzorgers. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld helpen in huis, maar ook iemand opzoeken om samen iets leuks te doen.

Verder kunt u misschien eens kijken of er in uw omgeving ook nog andere vrijwilligersorganisaties zijn die u kunnen helpen, zoals patiëntenorganisaties of ouderenorganisaties. Bent u op zoek naar hulp bij de verzorging van iemand die op sterven ligt, dan kunt u kijken naar vrijwillige palliatieve zorg. U kunt ook het overzicht van organisaties die met vrijwilligers werken op deze website bekijken.

Professionele hulp

Kunt u, om wat voor reden dan ook, niet meer voor uzelf zorgen? En kunt u niet genoeg hulp krijgen van mensen uit uw naaste omgeving? U kunt hulp krijgen van de thuiszorg. Vaak is dit wijkverpleging, die verzorging en verpleging combineert. Een andere vorm van thuiszorg is alleen gericht op hulp bij persoonlijke verzorging. Dit heet ook wel begeleiding.

Zie ook