Opvoeding en gezin

Spoedeisende hulp (SEH)

Als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin dan schakelt een hulpverlener de hulp in van een van de collega’s van de SEH van Bureau Jeugdzorg Limburg. Ook buiten kantooruren en op feestdagen staat dit team van medewerkers klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is. De SEH is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 0072990.