Opvoeding en gezin
 

Kindermishandeling

Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijk en geestelijk geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik.