Opvoeding en gezin

Hulp zoeken en melding doen van kindermishandeling

Kindermishandeling kunt u melden bij Veilig Thuis. U kunt ook hulp zoeken via het Team Jeugd en Gezin.

Kindermishandeling melden

Meld seksueel misbruik en kindermishandeling bij het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Doe dit ook als u alleen een vermoeden heeft of advies wilt. U kunt anoniem bellen. Veilig Thuis verzamelt gegevens over de situatie van het kind bij de school, de huisarts en andere instanties. De medewerkers gaan met uw melding aan de slag. Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer uitleg over wat u kunt doen bij vermoedens van kindermishandeling.

Zoek hulp

Zoek hulp als er sprake is van seksueel geweld of mishandeling in uw gezin.

U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Team Jeugdhulp. U kunt ook naar de huisarts gaan.

Hulp na seksueel misbruik

Is uw kind het slachtoffer van seksueel misbruik? Dan is specialistische behandeling beslist nodig.

Via uw huisarts of Veilig Thuis kunt u een verwijzing krijgen naar hulp. U moet dat traject voor uw kind zo snel mogelijk opstarten: hoe eerder, hoe beter.

Zo zijn er speciale groepsbehandelingen, waarin het kind met leeftijdsgenootjes kunnen verwerken wat er gebeurd is. U kunt zelf ook meedoen aan groepsgesprekken met andere ouders. U kunt daardoor als ouder uw eigen woede en verdriet verwerken en thuis rustiger op uw kind reageren.

Zie ook