Opvoeding en gezin

Vormen van kinderopvang

Mogelijkheden voor kinderopvang op een rij:

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf voor dagopvang. Sommige kinderdagverblijven bieden ook opvang in de avond of in het weekend aan.

Peuteropvang

Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen enkele uren per week naar de peuteropvang, bijvoorbeeld bij een kindercentrum of peuterspeelzaal.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt kinderen op bij de gastouder thuis of bij uzelf thuis. Dit kan handig zijn als u onregelmatige werktijden heeft. Een gastouder kan meer kinderen tegelijkertijd opvangen.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunt u buitenschoolse opvang krijgen (BSO). Dit regelt u samen met de school.

Overblijven

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Dit heet ook wel tussenschoolse opvang (TSO). De school organiseert dit. U betaalt er een bijdrage voor.

Speciale opvang

Voor kinderen met een beperking is speciale opvang mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderdagopvang, gastouderopvang of de buitenschoolse opvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2018 is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te vragen voor peuteropvang bij de peuterspeelzaal of een kindercentrum.

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderopvang aan alle kwaliteitseisen voldoet en bij de overheid geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kunt u nagaan via de website van de Belastingdienst.

Ouderschapsverlof

Om uw werk beter te kunnen combineren met de zorg en opvang van uw kind, kunt u ook tijdelijk minder gaan werken. Ouderschapsverlof maakt dit mogelijk.