Werk, geld en uitkering
 

Belasting

Gemeentelijke belastingen en heffingen, jaarlijkse belastingaangifte bij de Belastingdienst.