Werk, geld en uitkering

Collectieve zorgverzekering

U kunt misschien besparen op uw zorgkosten door uzelf te verzekeren via een collectieve zorgverzekering. Verschillende organisaties bieden zo'n collectieve verzekering aan. Door speciale gezamenlijke afspraken met de zorgverzekeraar is de premie lager, of krijgt u meer kosten vergoed.

Verzekering via de gemeente

Als u een laag inkomen heeft, kunt u een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten bij VGZ, Zuid Limburgpakket.

De collectieve ziektekostenverzekering bestaat een basisverzekering, een ruime aanvullende verzekering en een tandartsverzekering.

De betaling van de verschuldigde premie gebeurd via automatische incasso.

Voor meer informatie over het pakket, ga naar de website van VGZ. Hier vindt u het complete vergoedingenoverzicht waarin ook is opgenomen welke eigen bijdragen worden vergoed. Of bel gratis naar VGZ via het nummer: 0800 - 250 00 10.

Via een andere organisatie

U kunt ook eens kijken of u via een andere organisatie een collectieve zorgverzekering kunt afsluiten. Veel belangenverenigingen en patiëntenorganisaties bieden bijvoorbeeld collectieve verzekeringen aan.