Zorg en ondersteuning

Ouderenmishandeling

Mishandeling van ouderen heeft allerlei vormen, zoals slaan, bedreigen, schelden, seksueel misbruik, verwaarlozing, vrijheidsbeperking en financiële uitbuiting. Vaak gebeurt het juist door de mensen die heel dichtbij staan: partner, kinderen, kleinkinderen, mantelzorger, verpleegkundige of verzorgende. Kom in actie, als u met ouderenmishandeling te maken krijgt.

Erover praten

Denkt u dat een oudere wordt mishandeld? Praat er dan eerst over met iemand die de oudere ook kent. Probeer het ook te bespreken met de oudere zelf. Misschien komt u er achter dat uw idee niet klopte.

Blijkt uit de gesprekken dat er sprake is van mishandeling, kom dan in actie. U kunt melding doen van de situatie bij Veilig Thuis.

Meldpunten

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor deskundige hulp en advies. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

U kunt ook terecht bij uw eigen huisarts, de politie of bij de zorginstelling waar het gebeurt.

Ouderenmishandeling herkennen

Ouderenmishandeling is lastig op te sporen, omdat veel ouderen mishandeling niet melden. Ze zijn vaak van de ander afhankelijk. Ze zijn bang, schamen zich of voelen zich machteloos.

Ondanks dat een oudere het vaak niet vertelt, kunt u ouderenmishandeling soms wel herkennen door te letten op bepaalde signalen. Bijvoorbeeld:

  • De oudere ziet er onverzorgd uit.
  • De oudere heeft blauwe plekken op vreemde plaatsen
  • De oudere maakt een angstige en depressieve indruk.
  • De oudere krijgt steeds meer schulden.
  • De verzorgende doet onverschillig over de situatie van de oudere.
  • De verzorgende laat anderen niet toe om alleen met de oudere te zijn.

Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer uitleg over het herkennen van ouderenmishandeling.

Ontspoorde zorg

Ouderenmishandeling ontstaat vaak doordat de oudere afhankelijk is van degene die hem of haar verzorgt. Dit kan een mantelzorger zijn, maar ook een beroepskracht.

Soms is de verzorger overbelast en is er geen sprake van opzet, maar is het meer een vorm van onmacht. Deze vorm van ouderenmishandeling wordt ontspoorde zorg genoemd.

Verzorgers kunnen dit voorkomen door tijdig hulp te zoeken bij de mantelzorg. Dit kan overbelasting voorkomen.

Financiƫle uitbuiting

Financiële uitbuiting betekent dat mensen misbruik maken van het geld van een oudere. Bijvoorbeeld een dochter die boodschappen doet met de bankpas van haar demente vader.

Een manier om dit soort misbruik te voorkomen, is het opstellen van een levenstestament. Daarmee geeft iemand aan wie de financiën mag beheren, wanneer hij of zij dat zelf niet meer kan.

Zie ook