Zorgen voor een ander

Mantelzorgcompliment

De gemeente Kerkrade bepaalt ieder jaar opnieuw hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt. Hoewel die waardering moeilijk in geld is uit te drukken, keert de gemeente ook in 2019 een 'mantelzorgcompliment' van 200 euro uit. De volgende voorwaarden gelden:

  • De hulpvrager woont in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;
  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
  • De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg;
  • Een mantelzorger kan één keer per jaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere zorgvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.

De aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2019 kan worden ingediend in de periode 1 oktober 2019 tot 1 december 2019. De gemeente maakt dit tijdig bekend via het Stadsjournaal.