Cliëntenraad Kerkrade

045-51 13 321Hoofdstraat 24b6461CR KERKRADE

Cliëntenraad Kerkrade

Adviesraden

De primaire taak van de stichting Cliëntenraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders en/of de Raadscommissie Burgers en Samenleving. Daarnaast is zij van mening dat zij ook een ondersteunende taak heeft ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden en minima van de gemeente Kerkrade.

Hulp bij invullen van formulieren Cliëntenraad Kerkrade

Cliëntenraad Kerkrade kan hulp bieden bij - problemen bij de verstrekking van een uitkering - het opstellen van een bezwaarschrift - het kortsluiten van klachten - het begeleiden naar instanties - schuldhulpverlening - het aanvragen van regelingen zoals: maatschappelijke participatie, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, langdurigheidstoeslag

Bezoekadres

Hoofdstraat 24 b6461CR KERKRADE

Opmerkingen

Wekelijks spreekuur, voor meer informatie kunt u de organisatie bellen.

Route

Openingstijden

  • maandag08:30 - 17:00
  • dinsdag08:30 - 17:00
  • woensdag08:30 - 17:00
  • donderdag08:30 - 19:00
  • vrijdag08:30 - 12:00

Postadres

Hoofdstraat 246461CR KERKRADE

Contact

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: