Home   Organisatie

Lievegoed

Verslavingszorginstelling

Lievegoed is een bijzondere zorgorganisatie. Binnen de antroposofische zorg kijken we niet alleen naar iemands probleem of beperking, maar vooral ook naar wat iemand wel kan. We kijken naar het gezonde in de mens. Daarnaast hechten we veel waarde aan een gezonde omgeving, zingeving en het samen zijn en samen doen. Onze zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan.

Doelstelling

Wij zijn er voor mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek of een beperking. Aan hen bieden we behandeling, begeleiding, woonvoorziening en dagbesteding. Op onze eigen bijzondere manier.

Gerelateerd aan
  • Beschermd Wonen Haarlem (RIBW)
  • Dagbehandeling (ambulante geestelijke gezondheidszorg)
Bijzonderheden

Is een indicatie noodzakelijken zo ja, welke?

  • ja, via specialist of huisarts

Aanmelden en vervolgprocedure

Nadat je verwijzing van huisarts of specialist bij ons binnen is, nemen we contact met je op voor het vervolg.

Aanmelden via internet

Aanmelden Lievegoed via de website

Trefwoorden
Verslavingszorginstelling
Gameverslaving
Internetverslaving
Computerverslaving
Drugsverslaving
Verslavingspreventie
Alcoholverslaving
Contact

Lievegoed

tel 0302255555
info@lievegoed.nl

Postadres
Postbus 627
3720AP Bilthoven

Bezoekadres
Professor Bronkhorstlaan 24
3723MB Bilthoven

Bezoekadres Hoofdkantoor Lievegoed

Laatst gewijzigd op 18 april 2016

Achtergrondfoto